|
?

Video

Příběh z Didi the Dragon Yellow

Video

Jak Polly the Collie funguje
Knagi

Studium jazyka v raném věku rozvíjí myšlení!

Jako učitel nebo vychovatel v mateřské škole jistě chápete, jak je důležité poskytnout dětem vysoce kvalitní vzdělání a to již v raném věku. Osvojení si základů anglického jazyka je dárkem, který ocení jak malí studenti, tak jejich rodiče v průběhu školních let i později během jejich života. Zkoumána a zdokumentována byla celá škála intelektuálních i vývojových výhod vycházejících ze studia druhého jazyka v raném věku.

Kurzy anglického jazyka Didi a Polly byly speciálně vyvinuty pro výuku malých dětí ve skupinách. Použitím široké škály nástrojů jako například hudebních CD, animovaných příběhů a pracovních sešitů vytvářejí speciálně školení učitelé angličtiny podnětnou atmosféru napomáhající osvojení si nových dovedností. Každý týden se na hodinu děti ocitnout v prostředí, kde se hovoří pouze anglicky a jen angličtině se naslouchá.

Motivace pak pokračuje i prostřednictvím domácího studia poslechem CD a výukových pracovních sešitů, které jsem dostupné pro rodiče. Na konci školního roku zjistíte, že má Vaše dítě slušné základy anglického jazyka, které přirozeně nabylo zpíváním písní, učením se slovní zásobě a skládáním vět. Mnoho rodičů se rozhodne pro školku právě z důvodu unikátní zkušenosti se studiem jazyka.

Nejdůležitější je, že děti výuku angličtiny s Didi a Polly zbožňují, protože je to veliká legrace!

Nyní se děti ve Vašem okolí mohou těšit na šťastný a úspěšný rok studia anglického jazyka s kurzy Didi the Dragon a Polly the Collie.


Pro kontaktování našich národních nebo krajských zástupců klikněte níže.