|
?
<

Video

Příběh z Didi the Dragon Yellow

Video

Jak Polly the Collie funguje
Knagi

Studium jazyka v raném věku rozvíjí myšlení

Jako rodič chcete pro své dítě to nejlepší vzdělání. Kurzy Polly the Collie a Didi the Dragon jsou speciálně navrženy pro studium anglického jazyka pro skupiny předškolního věku. Písněmi, hrou, vyprávěním příběhů, zábavnými aktivitami se malé děti učí anglicky bez námahy s vlídnou podporou učitele školeného v naší jedinečné metodě.

Vaše dítě se pak navíc vzdělává doma s pomocí DVD, CD, pracovních sešitů, animovaných videí a stáhnutelných ilustrovaných učebnic, které jsou součástí výukových materiálů. Tím, že jsou děti vystavovány rozmanitým způsobům výuky anglického jazyka, dochází ke zlepšení dlouhotrvajícího uchování si a vstřebání nových slov a jazykové struktury.

Krátce o dodatečných přínosech zpěvu: Děti přirozeně rády zpívají. Kromě toho, že zprostředkovávají dětem možnost vyjádřit své hudební a rytmické schopnosti, písně velkým dílem pomáhají dětem vyvinout jejich emocionální schopností a umožňují dětem pocit náležitosti ke skupině. I Vám se zalíbí naše písně a hudba!

Čtyři roky studia angličtiny pro předškoláky a děti v mateřských školách

Každá z těchto úrovní je samostatná – což znamená, že podmínkou jedné výukové sady materiálů není znalost jiné.

Čtyři roky studia: